Umbelliferae
   Scaligeria tripartita (Kalen.) Tamamsch.
 G A Z I 
38516
Lokalite: Ankara[A3]; Nallıhan, Sarıçalı Dağı,
Habitat: kuzey yamaç, fındık düzlüğü, kayalık- nemli alan
Yükseklik: 1400 - 1400
Toplayıcılar: G. Turgut (1816) Top. Tar.
17/07/2011
Kaydı giren: barcode