Umbelliferae
   Falcaria vulgaris Bernh.
 G A Z I 
39550
Lokalite: Ankara[B4] , Gazi Eğitim Fakültesi bahçesi
Habitat: terkedilmiş yerler
Yükseklik: 850 - 850
Toplayıcılar: M. Vural (5450) Top. Tar.
7/19/1989
Herbaryum notu: 3 adet.
Kaydı giren: barcode