Umbelliferae
   Falcaria vulgaris Bernh.
 G A Z I 
39559
Lokalite: Kayseri[B5]; Bünyan, Korumaz dağı, Kazlar tepesi
Habitat: taşlık step
Yükseklik: 1600 - 1650
Toplayıcılar: M. E. Uzunhisarcıklı (1441) Top. Tar.
8/8/2000
Kaydı giren: barcode