Caryophyllaceae
   Dianthus floribundus Boiss.
 G A Z I 
25360
Lokalite: Kahramanmaraş[B6] , Soysallı köyü - Kabaktepe arası
Habitat: ultramafik alan
Yükseklik: 1270 - 1270
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (4204 ) et al. Top. Tar.
19/08/2001
Kaydı giren: barcode