Caryophyllaceae
   Dianthus floribundus Boiss.
 G A Z I 
25362
Lokalite: Bitlis[B9]; Tatvan, Nemrut dağı
Yükseklik: 2250 - 2300
Toplayıcılar: T. Ekim (8185) Top. Tar.
13/08/1983
Kaydı giren: barcode