Caryophyllaceae
   Dianthus floribundus Boiss.
 G A Z I 
25365
Lokalite: Artvin[A8]; Yusufeli, Aşağı Çala mahallesi
Habitat: çakıllı yamaçlar, kurakçıl çalılıklar
Yükseklik: 760 - 760
Toplayıcılar: Z. Aytaç (8654 ) et al. Top. Tar.
11/06/2004
Kaydı giren: barcode