Caryophyllaceae
   Dianthus goekayi Kaynak, Yılmaz & Daşkın
 G A Z I 
26088
Lokalite: Kütahya , Tavşanlı, Derbent ve Elmacı köyleri arası
Habitat: Quercus sp. Orman açıklığı, serpantin taşlı yamamçlar
Yükseklik: 960 - 960
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (6605) Aksoy & Koç Top. Tar.
8/9/2012
Kaydı giren: barcode