Caryophyllaceae
   Dianthus goerkii Hartvig & Strid
 G A Z I 
26097
Lokalite: Niğde[C5]; Aladağlar, Yedi göller çanağı
Yükseklik: 3100 - 3100
Toplayıcılar: S. Yüzbaşıoğlu (2339 ) Top. Tar.
8/3/2003
Geldiği herbaryum: İSTE 83419
Kaydı giren: barcode