Caryophyllaceae
   Dianthus libanotis Lab.
 G A Z I 
28979
Lokalite: Bitlis[B9]; Tatvan, Sapur köyü üstü,Sapur kaynağı yukarısı
Habitat: kaya çatlağı
Yükseklik: 1965 - 1965
Toplayıcılar: A. Duran (8651 ) B.Doğan Top. Tar.
8/6/2009
Kaydı giren: barcode