Caryophyllaceae
   Dianthus lydus Boiss.
 G A Z I 
29532
Lokalite: Afyon[B3]; Sincanlı, Kumalar dağı, Taşoluk, Mandal tepesi
Habitat: step
Yükseklik: 1300 - 1400
Toplayıcılar: E. Akçiçek (1834) Top. Tar.
13/07/1997
Kaydı giren: barcode