Caryophyllaceae
   Dianthus lydus Boiss.
 G A Z I 
29536
Lokalite: Afyon; Bayat, Karatepe kuzeybatı yamacı
Habitat: korunmuş saha
Yükseklik: 1400 - 1400
Toplayıcılar: M. Vural (204) Top. Tar.
28/06/1975
Kaydı giren: barcode