Caryophyllaceae
   Dianthus lydus Boiss.
 G A Z I 
29537
Lokalite: Trabzon[A7]; Maçka, Çatak köyü
Habitat: fındıklıklar
Yükseklik: 600 - 600
Toplayıcılar: Ö. Eyüboğlu (1003) Top. Tar.
14/07/1989
Kaydı giren: barcode