Caryophyllaceae
   Dianthus micranthus Boiss. & Heldr.
 G A Z I 
30216
Lokalite: Karaman[C4] , Karaman - Mut arası 35. km
Habitat: kayalık yamaçlar
Yükseklik: 1600 - 1610
Toplayıcılar: Z. Aytaç (2719) Top. Tar.
19/06/1989
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode