Caryophyllaceae
   Dianthus micranthus Boiss. & Heldr.
 G A Z I 
30224
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Engizek dağı, Yağma tepe mevkii
Habitat: taşlık yerler
Yükseklik: 2500 - 2600
Toplayıcılar: H. Duman (3556) Top. Tar.
17/08/1987
Kaydı giren: barcode