Caryophyllaceae
   Dianthus muschianus Kotschy & Boiss.
 G A Z I 
30814
Lokalite: Van , Hoşap
Habitat: alpinik step
Yükseklik: 2800 - 2800
Toplayıcılar: Y. Altan (5471) Top. Tar.
08/08/1993
Kaydı giren: barcode