Caryophyllaceae
   Dianthus orientalis Adams
 G A Z I 
32053
Lokalite: Artvin[A8]; Yusufeli, Dereiçi köyü
Habitat: kayalık dik yamaçlar
Yükseklik: 720 - 720
Toplayıcılar: A. Güner (4796 ) et al. Top. Tar.
20/05/1983
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode