Caryophyllaceae
   Dianthus orientalis Adams
 G A Z I 
32065
Lokalite: Bitlis[B9] , Nemrut dağı
Yükseklik: 2000 - 2200
Toplayıcılar: T. Ekim (8225) Top. Tar.
20/08/1983
Kaydı giren: barcode