Caryophyllaceae
   Dianthus orientalis Adams
 G A Z I 
32066
Lokalite: Erzurum[A8]; İspir, İspir - Çamlıkaya arası, İspir çıkışı, Çoruh vadisi
Habitat: sarp kayalıklar
Yükseklik: 1170 - 1170
Toplayıcılar: T. Ekim (9863 ) et al. Top. Tar.
28/07/1991
Kaydı giren: barcode