Caryophyllaceae
   Velezia rigida L.
 G A Z I 
35061
Lokalite: Kahramanmaraş[B6]; Göksun, Keklikoluk köyü çevresi, Binboğa dağı
Habitat: step
Yükseklik: 1600 - 1650
Toplayıcılar: Z. Aytaç (5012 ) et al. Top. Tar.
30/07/1992
Kaydı giren: barcode