Caryophyllaceae
   Dianthus seguieri Vill.
 G A Z I 
35938
Lokalite: Herbarium Max Nydegger
Habitat: bei kastanienwald
Yükseklik: 625 - 625
Toplayıcılar: M. Nydegger Top. Tar.
30/07/1971
Kaydı giren: barcode