Caryophyllaceae
   Dianthus serpentinus Hamzaoğlu
 G A Z I 
36084
Lokalite: Konya; Derebucak, Çamlık köyü, Kızıldağ zirvesi,
Habitat: serpantin, otlu ve taşlı yamaçlar
Yükseklik: 1890 - 1890
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (6956 ) et al. Top. Tar.
8/2/2013
Kaydı giren: barcode