Caryophyllaceae
   Dianthus ucarii Hamzaoğlu & Koç
 G A Z I 
38761
Lokalite: Kırklareli , Vize to Kıyıköy, 5-6 km,
Habitat: Quercus forest clearings
Yükseklik: 430 - 430
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (6719) Aksoy& Koç Top. Tar.
6/15/2013
Kaydı giren: barcode