Caryophyllaceae
   Dianthus vanensis Behçet & İlçim
 G A Z I 
39015
Lokalite: Van[C9]; Çatak, Konalga Köyü, Tanrıverdi mezrası, Zevviçal civarı
Habitat: step
Yükseklik: 2372 - 2372
Toplayıcılar: M. Mükemre (300) Top. Tar.
6/25/2010
Kaydı giren: barcode