Caryophyllaceae
   Dianthus zederbaueri Vierh.
 G A Z I 
39926
Lokalite: Denizli[C3]; Tavas, Balkıca köyü, Çukuryurt çevresi
Habitat: sedir - karaçam ormanı, kalkerli arazi
Yükseklik: 1700 - 1850
Toplayıcılar: A. Güner (10107) Top. Tar.
21/08/1991
Herbaryum notu: korolla beyaz
Kaydı giren: barcode