Berberidaceae
   Berberis crataegina DC.
 G A Z I 
23294
Lokalite: Nevşehir[B5] , Zelve, Akdağ
Habitat: volkanik tüf, kaya dipleri
Yükseklik: 1200 - 1350
Toplayıcılar: M. Vural (4889 ) et al. Top. Tar.
21/05/1989
Kaydı giren: barcode