Cruciferae
   Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. alttür canescens
 G A Z I 
10954
Lokalite: Antalya[C4]; Alanya, Gökbel yaylası yolu, Ovacık yaylası
Yükseklik: 1700 - 2000
Toplayıcılar: B. Bilgili (1444) Top. Tar.
24/07/2005
Kaydı giren: barcode