Cruciferae
   Alyssum murale Waldst. & Kit. alttür murale varyete haradjanii (Rech.) Dudley
 G A Z I 
13122
Lokalite: Osmaniye[C6]; Bahçe
Habitat: serpantin yamaç
Yükseklik: 660 - 660
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (3997 ) et al. Top. Tar.
02/08/2001
Kaydı giren: barcode