Cruciferae
   Alyssum hirsutum Bieb. varyete caespitosum Dudley
 G A Z I 
15510
Lokalite: Muğla[C2]; Köyceğiz, Sultaniye, Günlükbucağı çevresi
Habitat: alüvyal düzlük
Yükseklik: 15 - 15
Toplayıcılar: A. Güner (8610 ) et al. Top. Tar.
15/04/1991
Kaydı giren: barcode