Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18251
Lokalite: Ankara[A4]; Ayaş, Ayaş - Beypazarı arası, Beypazarı´ na 10 km kala
Habitat: tarla kenarları
Yükseklik: 650 - 650
Toplayıcılar: M. Vural (4111) Top. Tar.
04/05/1986
Kaydı giren: barcode