Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18255
Lokalite: Şanlıurfa[C7]; Ceylanpınar, Şeyhane köyü çevresi
Yükseklik: 520 - 520
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (2119 ) et al. Top. Tar.
15/04/1995
Kaydı giren: barcode