Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18257
Lokalite: Van[B9]; Muradiye, Muradiye - Çaldıran arası, Çaldırana 2 km kala, Ayrancılar köyü biçenekleri
Yükseklik: 2150 - 2200
Toplayıcılar: N. Demirkuş (5822 ) et al. Top. Tar.
15/04/1998
Kaydı giren: barcode