Boraginaceae
   Moltkia aurea Boiss.
 G A Z I 
19825
Lokalite: Afyon[B2]; Dazkırı, Sarıkavak - Örtülü köyü yolu
Habitat: step
Yükseklik: 970 - 970
Toplayıcılar: Z. Aytaç (1258) Top. Tar.
18/06/1984
Kaydı giren: barcode