Cruciferae
   Aubrieta ekimii Yüzb., Al-Shehbaz & M. A. Koch
 G A Z I 
24557
Lokalite: Kocaeli[A2(A)]; Serindere, vadi içi
Habitat: kayalıklar
Yükseklik: 340 - 340
Toplayıcılar: S. Yüzbaşıoğlu (3991 ) Top. Tar.
5/19/2014
Geldiği herbaryum: İSTE 106649
Kaydı giren: barcode