Cruciferae
   Arabis ionocalyx Boiss.
 G A Z I 
27737
Lokalite: Mersin[C4]; Anamur, Abanoz yaylası
Habitat: Cedrus ağaçlandırma alanı, kalker
Yükseklik: 1450 - 1450
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (4391) Top. Tar.
18/03/1995
Kaydı giren: barcode