Cruciferae
   Chrysocamela noeana (Boiss.) Boiss.
 G A Z I 
31303
Lokalite: Sivas[B6]; Hafik, Karayün - Arpayazı arası, Karayün çıkışı
Habitat: jipsli toprak
Yükseklik: 1610 - 1610
Toplayıcılar: E. Hamzaoğlu (273 ) et al. Top. Tar.
28/06/1991
Kaydı giren: barcode