Cruciferae
   Aubrieta pinardii Boiss.
 G A Z I 
33600
Lokalite: Niğde[C5]; Maden, Bolkarlar
Yükseklik: 2230 - 2230
Toplayıcılar: Z. Aytaç (7136) Top. Tar.
7/19/1995
Kaydı giren: barcode