Cruciferae
   Aubrieta pinardii Boiss.
 G A Z I 
33601
Lokalite: Konya[C4] , İsriz yazılı kaya
Habitat: kayalıklar
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: Z. Aytaç (7603) Top. Tar.
6/22/1997
Kaydı giren: barcode