Cruciferae
   Arabidopsis thaliana (L.) Heynhold
 G A Z I 
37962
Lokalite: Sinop[A5] , Sinop kalesi kale duvarları
Habitat: orman açıklığı
Yükseklik: 2 - 2
Toplayıcılar: A. Duran (7771) Top. Tar.
26/04/2008
Kaydı giren: barcode