Cruciferae
   Drabopsis verna K.Koch
 G A Z I 
39157
Lokalite: Kayseri[B5] , Korumaz dağı, Arşılık tepesi
Habitat: kayalık yamaçlar
Yükseklik: 1400 - 1450
Toplayıcılar: M. E. Uzunhisarcıklı (1539) Top. Tar.
18/04/2001
Kaydı giren: barcode