Iridaceae
   Crocus cancellatus Herbert alttür damascenus (Herbert) Matthews
 G A Z I 
11399
Lokalite: Şanlıurfa[C7]; Ceylanpınar, Akrepli mevkii
Yükseklik: 430 - 430
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (2506 ) et al. Top. Tar.
30/11/1995
Kaydı giren: barcode