Iridaceae
   Gladiolus italicus Miller
 G A Z I 
27875
Lokalite: Batman[C8]; Hasankeyf, İncirli köyü - Üçyol arası (37.7133 K, 41.5675 D)
Habitat: tarla içi
Yükseklik: 600 - 600
Toplayıcılar: S. Aslan (3459 ) et al. Top. Tar.
15/05/2009
Kaydı giren: barcode