Leguminosae
   Amorpha fruticosa L.
 G A Z I 
25565
Lokalite: Kırklareli[A1] , İğneada - Saka gölü
Habitat: kumsal
Yükseklik: 0 2
Toplayıcılar: H. Duman (9511 ) et al. Top. Tar.
05/06/2004
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode