Leguminosae
   Caragana grandiflora (Bieb.) DC.
 G A Z I 
26226
Lokalite: Ankara[B3]; Polatlı, Polatlı´ nın 18 km batısı, Topçu atış okulu
Habitat: marnlı korunmuş step
Yükseklik: 840 - 840
Toplayıcılar: Z. Aytaç (3067 ) et al. Top. Tar.
06/06/1990
Herbaryum notu: 6 adet. Sin.= Caragana leiocalycina (Hub.-Mor.) Hub.-Mor.
Kaydı giren: barcode