Leguminosae
   Robinia pseudoacacia L.
 G A Z I 
34186
Lokalite: Amasya[A5] , Kuzgeçe köyü
Habitat: yol kenarı
Yükseklik: 400 - 400
Toplayıcılar: S. Peker (1114) Top. Tar.
5/15/1987
Kaydı giren: barcode