Leguminosae
   Pisum sativum L.
 G A Z I 
35634
Lokalite: Erzincan[B7]; Kemaliye, Yuva köyü
Habitat: Bahçe kenarları
Yükseklik: 910 - 910
Toplayıcılar: M. Vural (9283 ) M.U.Özbek Top. Tar.
7/14/2005
Kaydı giren: barcode