Morinaceae
   Morina persica L. varyete persica
 G A Z I 
16732
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Engizek dağı, Aksu mahallesi çevresi
Habitat: step, tarla açıklıkları
Yükseklik: 1100 - 1200
Toplayıcılar: H. Duman (2072) Top. Tar.
7/5/1986
Kaydı giren: barcode