Morinaceae
   Morina persica L. varyete persica
 G A Z I 
16736
Lokalite: Kırıkkale[A4]; Delice, Büyükavşar kasabası, Küçükhemit mevkii
Habitat: meşe açıklıkları
Yükseklik: 1100 - 1100
Toplayıcılar: M. Yaman (1028) Top. Tar.
6/26/1991
Kaydı giren: barcode