Morinaceae
   Morina persica L. varyete persica
 G A Z I 
16739
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, Ulucak tepe, Bakacak sırtları
Habitat: hareketli yamaçlar
Yükseklik: 1700 - 1800
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4800 ) et al. Top. Tar.
6/25/1992
Kaydı giren: barcode