Caryophyllaceae
   Dianthus crinitus Sm. varyete argaeus Aytaç & H.Duman
 G A Z I 
15283
Lokalite: Kayseri[B5] , Erciyes dağı
Habitat: alpine steppe
Yükseklik: 3000 - 3200
Toplayıcılar: H. Duman (6317 ) et al. Top. Tar.
08/08/1996
Kaydı giren: barcode