Caryophyllaceae
   Dianthus crinitus Sm. varyete crinitus
 G A Z I 
15689
Lokalite: Kars[A9]; Arpaçay, Karahan köyü kuzeyi
Habitat: taşlık step
Yükseklik: 1700 - 1700
Toplayıcılar: H. Ocakverdi (1830) Top. Tar.
20/06/1984
Kaydı giren: barcode